Bejelentés


Krúdy Gyula Könyvtár, Szécsény


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Könyvtárunk 1951-ben népkönyvtárként került megalapításra, majd járási könyvtárrá alakul és 1979. január 1-ig mint nagyközségi - járási könyvtár működik. A járások megszűnése után nagyközségi könyvtár lesz. 1986-tól, Szécsény városi rangra emelésétől városi könyvtárként működik.

Az intézmény 1967-től viseli Krúdy Gyula nevét.

A könyvtár 1996. augusztus 16. nappal összevonásra került a Városi Művelődési és Ifjúsági Centrummal és 1998. december 31-ig működött annak könyvtári egységeként, de régi nevének használati jogával felruházva.

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 288/1998. (XII. 28.) sz. határozatával a Krúdy Gyula Városi Könyvtár önállóságát az 1997. évi CXL. tv. 67. §. /1/ és /2/ bekezdése alapján visszaállította, és új intézményt alapítva döntött a Krúdy Gyula Városi Könyvtár önálló jogi személyiségű intézményként történő működéséről.

Szintén Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 205/2003. (IX. 29.) sz. határozatával összevonta a Művelődési Központot és a Krúdy Gyula Városi Könyvtárat, így 2004. január 1-től a könyvtár a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményegysége. A könyvtárvezetői feladatokat az intézmény mindenkori igazgatóhelyettese látta el.

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2013.(V.13.) határozatával megszűntette a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtárat, és jogutódként a nyilvános könyvtári ellátás tekintetében a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtárat jelölte meg. Ennek értelmében a könyvtár 2013. június 1-től a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár intézményegysége.

2007. szeptember 1-től, ismét a képviselő-testület döntése értelmében az összevont intézményhez csatolták a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában működő könyvtárakat, így ettől az időponttól két, külön épületben működő fiókkönyvtárral bővült az intézmény. A fiókkönyvtárak 2013. január 1. nappal kikerültek a városi könyvtár feladatai közül.

A könyvtár története során több épületben működött. A kezdetektől 1965-ig a Rákóczi út 64. szám alatt (ma Rákóczi út 72.), majd 1965 és 1993 között a Feszty Árpád út 1-ben nyert elhelyezést. 1993-tól 2008. március végéig a Sas u. 1. volt az otthona, jelenleg pedig a művelődési központtal közös épületben (Ady Endre u. 12.) található. Az első költözés alapterület bővülést, míg a többi folyamatos csökkenést hozott magával.

Az elmúlt több mint 60 évben sokan dolgoztak az intézményben szakmai és kisegítő munkakörökben egyaránt.

 


 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!